Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Foireann Múinteoirí 2019-20

Brendan Ó Dufaigh Príomhoide

Annette Ní Thuathail Príomhoide TanáisteachCorpoideachas

Seán Mac Thaidhg Matamaitic, Staidéar Gnó, Cuntasaíocht

Diarmuid Mac Cionna Gnó, Matamaitic, Grafaicí

Aoife Uí Leannáin Eacnamaíocht Bhaile

Roisin Uí Choinn Eolaíocht, Bitheolaíocht, Tacaíocht Foghlama, OSPS (agus Cúram)

Faela Uí Dhonaill Ealaín, Teicneolaíocht Faisnéise

Olivia Ní Chanain Stair, Gaeilge, OSSP

Roisin Uí Fhearchair Treoirghairm, Fraincis

Cathal Mac Tiarnáin Miotalóireacht, Innealtóireacht, Grafaicí, DCG

Seán Ó Máirtín Stair, Corpoideachas, OSSP, OSPS (agus Cúram) 

Bríd Ní Bhraoin Béarla, Reiligiún 

Collette Nic Gafraidh Fraincis

Niamh Nig Uidhir Matamaitic, Eolaíocht, Fisic,

Máire Nic Thaidhg Matamaitic, Eolaíocht, Bitheolaíocht

Sinéad Ní Chearabhaill Tíreolaíocht, OSPS (agus Cúram)

Niamh Ní Bhroin Béarla, Reiligiín, OSPS (agus Cúram)

Denise Ní Dhuíghínn Tacaíocht Foghlama

Hannah Uí Thoirealaigh Matamaitic, Gaeilge, OSPS (agus Cúram)

Seosamh Ó Fearraigh Corpoideachas, Tíreolaíocht,

Conor Ó Fearáin Gaeilge, Stair, OSSP

Fiona Ní Pheatáin Staidéar Gnó, Gnó, Teicneolaíocht Faisnéise

Miriam Ní Chorcáin Fraincis, Gaeilge, Tacaíocht Foghlama, OSPS (agus Cúram)

Cathal Swinburne Adhmadóireacht, Staidéar Foirgníochta, DCG 

Meabh Nic an tSaoir Eolaíocht, Ceimic

Tara Ní Ghallchobhair Ceol 

Orla Ní Aileagáin Béarla, Gaeilge