Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

Faoi Acht na dTeangacha, 2003, tá dualgas reachtúil ar eagraíochtaí stáit le cinntiú go bhfuil teacht ar agus go bhfuil caighdeán níos airde seirbhísí poiblí ann trí mheán na Gaeilge.

Tá aitheantas oifigiúil ag an Ghaeilge taobh istigh de Chomhphobal na hEorpa.

Freastalaíonn 24,000 duine óg ar chúrsaí Gaeilge samhraidh go bliaintiúil i gceantair ina labhraítear Gaeilge iontu ar a dtugtar Gaeltachtaí i seacht gcontae.

Tá staisiún raidió, seirbhís teilifíse agus paipéar nuachta seachtainiúil dá gcuid féin ag cainteoirí Gaeilge.

Tá 170 bunscoil lánGhaeilge agus 42 iarbhunscoil lánGhaeilge ann.

Tá leagan Gaeilge fá choinne Microsoft Office, Word, Excel, Powerpoint agus Outlook ar fáil.

Cuireann 59 ollscoil ar fud an domhain, Harvard, Notre Dame, California, Moscow, Sydney agus Toronto sa chuntas, cúrsaí Gaeilge ar fáil anois.

Is i nGaeilge amháin a labhair Seán Óg Ó hAilpín, captaen Chorcaí, nuair a bronnadh Corn Mhic Charthaigh air os comhair 80,000 duine i bPáirc an Chrocaigh i 2005. Rinne Dara Cinnéide amhlaidh nuair a bronnadh Corn Mhig Uighir air an bhliain roimhe sin.

Is feidir le húsáideoirí tuarthéacs Gaeilge a roghnú agus an Ghaeilge a roghnú mar ghnáth-theanga chlár an ghutháin an Samsung Tocco.

Ag bunús na n-ollscoileanna ó dheas agus ó thuaidh tá an Ghaeilge ar fáil mar ábhar céime B.A. i gColáiste na Trionóide, fiú, thig leat Gaeilge a dhéanamh mar chéim aon ábhair. I gColáiste na Trionóide fosta cuirtear an Ghaeilge ar fáil mar cheann de thrí theanga sa B.Sc. i Ríomheolaíocht, Teangeolaíocht agus Teanga. I ndámh na Tráchtála i U.C.D. tá an Ghaeilge mar rogha amháin as 6 theanga Eorpacha, mar chuid den chúrsa 4 bliana B.Comm. (Idirnáisiúnta) le Gaeilge. In Ollscoil na hÉireann, Corcaigh tá an Ghaeilge mar rogha amháin as 5 theanga Eorpacha sa chúrsa B.Comm. Eorpach le Gaeilge. Tá B.A.i nGaeilge agus Ceol ar fáil ansin i gCorcaigh fosta.

Coláistí Oiliúna

Tá ról lárnach ag an Ghaeilge sna coláistí oiliúna do bhunmhúinteoirí. Tá bunchaighdeán de C3 de dhíth ar pháipéar Ardleibhéil Gaeilge sna coláistí oiliúna ó dheas. Tá an Ghaeilge mar ábhar roghnach i gColáiste Oiliúna Ollscoile Naomh Mhuire, Béal Feirste. Cuireann Coláiste Mhuire, Marino an B.Ed. ar fáil trí mhéan na Gaeilge.

Na Meáin

Chuir fás Raidio na Gaeltachta, TG4 agus Foinse le forbairt na meán Gaeilge. Tá an Ghaeilge mar mhodúl roghnach sa chúrsa B.A. san Iriseoireacht in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU). Tá an Ghaeilge mar rogha amháin as 3 theanga sa B.A. san Iriseoireacht agus Teanga in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT).

Tá ceannrodaíocht déanta ag DCU i staidéar an ghnó trí Ghaeilge. Cuireann siad cúrsa clúiteach B.Sc.i bhFiontraíocht, Ríomháirí agus Airgeadais ar fáil trí Ghaeilge chomh maith le cúrsa iarchéime M.Sc.i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais. Sa choláiste céanna tá an Ghaeilge mar rogha de roinnt teangacha ins na cúrsaí iarchéime M.A san Aistritheoireacht agus an M.A. in Ateangaireacht Comhdhála. Cuireann Ollscoil na hÉireann, Corcaigh cúrsa céime BCL agus an Ghaeilge ar fáil.

Gaillimh

Tá dualgas bunreachtúil ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh cúrsaí a chur ar fáil trí Ghaeilge. Mar sin thig le micléinn Tíreolaíochta, Staire, Trachtála, Fraincise agus Eolaíochta a gcuid foghlama nó cuid dá gcuid foglama a dhéanamh trí Ghaeilge. Is féidir an tArd Dioplóma in Oideachas a dhéanamh trí Ghaeilge i nGaillimh fosta.

Tá an Ghaeilge mar rogha de roinnt teangacha sa chúrsa M.A.i Staidéar an Aistriúcháin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, DCU agus in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Cuireann Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo B.A. i nGnó agus Cumarsáid ar fáil trí Ghaeilge agus cuireann cuid eile de na hInstitiúidí Teicneolaíochta eile modúl Gaeilge ar fáil i gcuid dár gcúrsaí céime.

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344