Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

 • Béarla
 • Gaeilge
 • Matamaitic
 • Bitheolaíocht
 • Ceimic
 • Ceol
 • Cuntasaíocht
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Ealaín
 • Eolaíocht Talmhaíochta
 • Fisic
 • Fraincis
 • Gnó
 • Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide
 • Innealtóireacht
 • Staidéar Foirgníochta
 • Stair
 • Tíreolaíocht
 • Corpoideachas
 • Gairmthreoir
 • OSPS
 • Reiligiún

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344