Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Fógra maidir le hathbhreithniú an Bhoird Bainistíochta ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Chuig: Tusimitheoirí scoláirí atá ag freastal ar Choláiste Oiriall

Is mian le Bord Bainistíochta Choláiste Oiriall na nithe seo a leanas a thabhairt le fios duit:

Tugadh chun críche athbhreithniú bliantúil an Bhoird Bainistíochta ar Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile ag cruinniú an Bhoird a tionóladh ar an 6 Meán Fomhair 2023

Rinneadh an t-athbhreithniú seo i gcomhréir leis an “Seicliosta don Athbhreithniú ar an Ráiteas um Chosaint Leanaí” a foilsíodh ar shuíomh gréasáin na Roinne gov.ie

Síniú _____________________________________ Dáta: 6 Meán Fómhair 2023
Cathaoirleach, Bord Bainistíochta

 

Síniú _____________________________________ Dáta: 6 Meán Fómhair 2023
Príomhoide / Rúnaí don Bhord Bainistíochta

 

Notification regarding Coláiste Oiriall Board of Management’s review of the Child Safeguarding Statement

To: Parents of students attending Coláiste Oiriall

The Board of Management of Coláiste Oiriall wishes to inform you that:

The Board of Management’s annual review of the school’s Child Safeguarding Statement was completed at the Board meeting of 6 September 2023.

This review was conducted in accordance with the “Checklist for Review of the Child Safeguarding Statement” published on the Department’s ‘website www.education.ie

Signed _______________________________________ Date: 6th September 2023
Chairperson, Board of Management

 

Signed _______________________________________ Date: 06 September 2023
Principal/Secretary to the Board of Management

 

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344